Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W trosce o środowisko i zgodnie z postanowieniami ustawy firma MEGA MUSIC SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana w bazie BDO pod numerem 000018857 dostępnej pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/

Zgodnie z wymogami USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, ze zm.) posiadamy zawartą umowę z zakładem przetwarzania - firmą Biosystem Elektrorecykling i Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., 30-566 Kraków, ul. Wodna 4, NIP 945-20-59-930.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz finansujemy system zbierania zużytego sprzętu, jego przetwarzanie, odzysk i recykling.

Informujemy, że nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego, w tym dla zdrowia ludzi i zwierząt, oraz jest karalne. Prosimy o zapoznanie się zasadami, jak postępować ze zużytym sprzętem.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?


Oznakowanie selektywnego zbierania odpadów

  1. Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.
  2. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
  3. Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem swej działalności.
  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo.
  5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt.
  6. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: http://http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl